جی ميل

Gmail سرعت خیلی کم!!!

 

 
در انتظار رسیدن یک ایمیل مهم هستم. سرعت اینترنت بسیار کم است. باید هر 5 دقیقه ایمیل را چک کنم. با این سرعت کم اکانت ایمیلم باز نمی شود و ...........
 

فارسی تر ایمیل بفرستید با Gmail!!!

 

فرستادن ایمیل فارسی که کلمات انگلیسی هم دارد نیازمند این است که متن "راست به چپ" یا در اصطلاح RTL باشد. برای مثال زمانیکه می خواهید در نرم افزار Word یک متن فارسی تایپ کنید آنرا "راست به چپ" می کنید. توجه کنید که راست به چپ کردن و راست چین کردن با هم متفاوت هستند. زمانیکه یک متن راست به چپ باشد شما به راحتی می توانید کلمات انگلیسی هم درآن متن تایپ کنید ولی اگر متن راست به چپ نباشد با وارد کردن کلمه انگلیسی ساختار جمله از هم می پاشد.

 

Syndicate content