جی ميل

راهنمای دریافت کمربند مشکی نینجا ها از گوگل!!!


 

شاید بتوان گفت Gmail بهترین سرویس مدیریت آنلاین ایمیل ارائه شده در تاریخ اینترنت است. اما کاربران زیادی هنوز هم از تمام امکانات این سرویس محبوب استفاده نمی کنند یا از وجود آنها اطلاعی ندارند. به همین دلیل گوگل قسمتی را در سایت خود راه اندازی کرده که نکات اساسی استفاده از Gmail را بصورت طبقه بندی شده در 4 سطح مختلف آموزش می دهد.

Gmail سرعت خیلی کم!!!

 

 
در انتظار رسیدن یک ایمیل مهم هستم. سرعت اینترنت بسیار کم است. باید هر 5 دقیقه ایمیل را چک کنم. با این سرعت کم اکانت ایمیلم باز نمی شود و ...........
 

فارسی تر ایمیل بفرستید با Gmail!!!

 

فرستادن ایمیل فارسی که کلمات انگلیسی هم دارد نیازمند این است که متن "راست به چپ" یا در اصطلاح RTL باشد. برای مثال زمانیکه می خواهید در نرم افزار Word یک متن فارسی تایپ کنید آنرا "راست به چپ" می کنید. توجه کنید که راست به چپ کردن و راست چین کردن با هم متفاوت هستند. زمانیکه یک متن راست به چپ باشد شما به راحتی می توانید کلمات انگلیسی هم درآن متن تایپ کنید ولی اگر متن راست به چپ نباشد با وارد کردن کلمه انگلیسی ساختار جمله از هم می پاشد.

 

Syndicate content

Warning: INSERT command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:42:\"/home/iclub/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;}', 3, '', 'http://www.iclub.ir/category/gmail?page=8', '', '54.81.170.136', 1398332089) in /home/iclub/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 135

Warning: INSERT command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:357:\"INSERT command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'accesslog'\nquery: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('جی ميل', 'taxonomy/term/17', '', '54.81.170.136', 0, 'l7ionoffnk3r3dqfue2r6r73t6', 695, 1398332089)\";s:5:\"%file\";s:60:\"/home/iclub/public_html/modules/statistics/statistics.module\";s:5:\"%line\";i:64;}', 3, '', 'http://www. in /home/iclub/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 135

Warning: INSERT command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:969:\"UPDATE command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'sessions'\nquery: UPDATE sessions SET uid = 0, cache = 0, hostname = '54.81.170.136', session = 'messages|a:1:{s:5:\\"error\\";a:2:{i:0;s:73:\\"user warning: in /home/iclub/public_html/includes/cache.inc on line 109.\\";i:1;s:447:\\"user warning: INSERT command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'accesslog'\\nquery in /home/iclub/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 135