Warning: INSERT command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:5677:\"UPDATE command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'cache_form'\nquery: UPDATE cache_form SET data = 'a:27:{s:4:\\"name\\";a:6:{s:5:\\"#type\\";s:9:\\"textfield\\";s:6:\\"#title\\";s:13:\\"نام شما\\";s:10:\\"#maxlength\\";i:60;s:5:\\"#size\\";i:30;s:14:\\"#default_value\\";s:12:\\"ناشناس\\";s:9:\\"#required\\";b:1;}s:4:\\"m in /home/iclub/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 135
این کلمه چه طوری تلفظ میشه؟ | آی كلاب

این کلمه چه طوری تلفظ میشه؟

user warning: UPDATE command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'cache_form' query: UPDATE cache_form SET data = 'a:27:{s:4:\"name\";a:6:{s:5:\"#type\";s:9:\"textfield\";s:6:\"#title\";s:13:\"نام شما\";s:10:\"#maxlength\";i:60;s:5:\"#size\";i:30;s:14:\"#default_value\";s:12:\"ناشناس\";s:9:\"#required\";b:1;}s:4:\"mail\";a:7:{s:5:\"#type\";s:9:\"textfield\";s:6:\"#title\";s:44:\"رایانامه (پست الکترونیک)\";s:10:\"#maxlength\";i:64;s:5:\"#size\";i:30;s:14:\"#default_value\";s:0:\"\";s:12:\"#description\";s:273:\"این اطلاعات به صورت محرمانه نگهداری شده و برای عموم نمایش داده نخواهد شد. می توانيد از <a href=\"http://www.gravatar.com\">گراواتار</a> برای نمايش تصوير خود استفاده كنيد.\";s:9:\"#required\";b:1;}s:8:\"homepage\";a:5:{s:5:\"#type\";s:9:\"textfield\";s:6:\"#title\";s:15:\"سایت شما\";s:10:\"#maxlength\";i:255;s:5:\"#size\";i:30;s:14:\"#default_value\";s:0:\"\";}s:14:\"comment_filter\";a:2:{s:7:\"comment\";a:5:{s:5:\"#type\";s:8:\"textarea\";s:6:\"#title\";s:6:\"نظر\";s:5:\"#rows\";i:15;s:14:\"#default_value\";s:0:\"\";s:9:\"#required\";b:1;}s:6:\"format\";a:3:{i:1;a:3:{s:5:\"#type\";s:5:\"value\";s:6:\"#value\";s:1:\"1\";s:8:\"#parents\";a:1:{i:0;s:6:\"format\";}}s:6:\"format\";a:1:{s:10:\"guidelines\";a:2:{s:6:\"#title\";s:21:\"Formatting guidelines\";s:6:\"#value\";s:0:\"\";}}i:2;a:1:{s:6:\"#value\";s:0:\"\";}}}s:3:\"cid\";a:2:{s:5:\"#type\";s:5:\"value\";s:6:\"#value\";N;}s:3:\"pid\";a:2:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:14:\"#default_value\";N;}s:3:\"nid\";a:2:{s:5:\"#type\";s:5:\"value\";s:6:\"#value\";s:3:\"194\";}s:3:\"uid\";a:2:{s:5:\"#type\";s:5:\"value\";s:6:\"#value\";i:0;}s:6:\"submit\";a:6:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:10:\"ذخیره\";s:7:\"#weight\";i:19;s:3:\"#id\";s:20:\"ajax-comments-submit\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:20:\"ajax_comments_submit\";}s:5:\"#ahah\";a:6:{s:4:\"path\";s:16:\"ajax_comments/js\";s:7:\"wrapper\";s:20:\"comment-form-content\";s:5:\"event\";s:5:\"click\";s:6:\"method\";s:6:\"before\";s:6:\"effect\";s:18:\"ajaxCommentsSubmit\";s:8:\"progress\";a:2:{s:4:\"type\";s:4:\"1bar\";s:7:\"message\";s:14:\"Please wait...\";}}}s:7:\"preview\";a:5:{s:5:\"#type\";s:6:\"button\";s:6:\"#value\";s:17:\"پیش نمایش\";s:7:\"#weight\";i:20;s:3:\"#id\";s:21:\"ajax-comments-preview\";s:5:\"#ahah\";a:6:{s:4:\"path\";s:16:\"ajax_comments/js\";s:7:\"wrapper\";s:15:\"comment-preview\";s:5:\"event\";s:5:\"click\";s:6:\"method\";s:6:\"append\";s:6:\"effect\";s:19:\"ajaxCommentsPreview\";s:8:\"progress\";a:2:{s:4:\"type\";s:4:\"1bar\";s:7:\"message\";s:14:\"Please wait...\";}}}s:7:\"#action\";s:18:\"/comment/reply/194\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:12:\"comment_form\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;a:1:{s:3:\"nid\";s:3:\"194\";}i:3;s:17:\"نظر بدهید\";}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-4eef0996d82a69f7260d85715dd5227f\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-4eef0996d82a69f7260d85715dd5227f\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-4eef0996d82a69f7260d85715dd5227f\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:12:\"comment_form\";s:3:\"#id\";s:17:\"edit-comment-form\";}s:3:\"#id\";s:12:\"comment-form\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:21:\"comment_form_validate\";}s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:19:\"comment_form_submit\";}s:7:\"#prefix\";s:32:\"<div id=\"comment-preview\"></div>\";}', created = 1398000006, expire = 1398021606, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-4eef0996d82a69f7260d85715dd5227f' in /home/iclub/public_html/includes/cache.inc on line 109.

در حال مطالعه مطلبی هستید که به کلمه نا آشنایی برمی خورید. برای یافتن تلفظ آن کلمه چه می کنید؟ مراجعه به فرهنگ لغت و استفاده از آن؟ استفاده از نرم افزار فرهنگ لغت برای تلفظ؟ در روش اول باید با روش استفاده از علائم تلفظ بکار رفته در فرهنگ لغت آشنا باشید و دست کم نیاز به پیش زمینه ای در استفاده از این روش دارید. در روش دوم هم لغات توسط صدای مصنوعی تلفظ می شوند. خیلی خوب می شد اگر فردی که با همان زبان صحبت می کند آن کلمه را تلفظ می کرد. خوب اینترنت فاصله ها را برداشته و زمینه ای را برای بروز خلاقیت ایجاد کرده است. Fovro سایتی است که به کمک شما می آید. بیش از 300 هزار کلمه از 221 زبان مختلف توسط افراد مختلفی تلفظ شده. با عضو شدن در این سایت نیز می توانید شما هم به جمع تلفظ کنندگان بپیوندید.

می توانید به تلفظ یک نفر رای بدهید و یا خودتان دوباره آن کلمه را تلفظ کنید. اگر هم یک کلمه توسط افراد مختلفی تلفظ شده باشد بر روی یک نقشه محل فرد تلفظ کننده را می توان دید و تلفظ های مختلف را شنیده با هم مقایسه کرد. بعضی از کلمه ها هم در زبانهای مختلف به صورتهای مختلفی تلفظ می شوند، در این سایت می توانید این تلفظ های مختلف را با هم مقایسه کنید. همچنین می توانید تلفظ را به شکل یک فایل MP3 دانلود کنید.

این سایت برای کمک به شما ابزاری هم طراحی کرده. اگر عللاقه فراوانی به شنیدن تلفظ کلمات دارید می توانید با نصب نوار ابزار Fovro که هم برای IE و هم برای FireFox طراحی شده استفاده کنید.

همچنین اگر در علاقه به تلفظ کردن کلمات دارید می توانید بوک مارکلت طراحی شده را نصب کنید. پس از این کاربرای افزودن یک کلمه با Fovro و تلفظ آن می توانید کلمه را انتخاب کرده و گزینه Add to Fovro را انتخاب کنید.
حتما تا به حال برای شما هم پیش آمده که بر سر تلفظ یک کلمه با دوستتان بحث کرده اید.با استفاده از این سایت می توانید نحوه تلفظ یک کلمه را به فیس بوک یا توییتر بفرستید تا این بحث خاتمه یابد.

 

 

پیشنهاد می‌شود بخوانید:

نظرات

نظر بدهید

این اطلاعات به صورت محرمانه نگهداری شده و برای عموم نمایش داده نخواهد شد. می توانيد از گراواتار برای نمايش تصوير خود استفاده كنيد.

Warning: INSERT command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:42:\"/home/iclub/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;}', 3, '', 'http://www.iclub.ir/content-81', '', '54.242.249.240', 1398000006) in /home/iclub/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 135

Warning: INSERT command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:235:\"UPDATE command denied to user &#039;iclub_lameei&#039;@&#039;localhost&#039; for table &#039;node_counter&#039;\nquery: UPDATE node_counter SET daycount = daycount + 1, totalcount = totalcount + 1, timestamp = 1398000006 WHERE nid = 194\";s:5:\"%file\";s:60:\"/home/iclub/public_html/modules/statistics/statistics.module\";s:5:\"%line\";i:54;}', 3, '', 'http://www.iclub.ir/content-81', '', '54.242.249.240', 1398000006) in /home/iclub/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 135

Warning: INSERT command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:388:\"INSERT command denied to user &#039;iclub_lameei&#039;@&#039;localhost&#039; for table &#039;accesslog&#039;\nquery: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values(&#039;این کلمه چه طوری تلفظ میشه؟&#039;, &#039;node/194&#039;, &#039;&#039;, &#039;54.242.249.240&#039;, 0, &#039;r7qoak2lbqusofjfjd0nge2l97&#039;, 870, 1398000006)\";s:5:\"%file\";s:60:\"/home/iclub/public_html/modules/statistics/statistics.module\";s:5:\"%line\";i:64;}', 3, in /home/iclub/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 135

Warning: INSERT command denied to user 'iclub_lameei'@'localhost' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1376:\"UPDATE command denied to user &#039;iclub_lameei&#039;@&#039;localhost&#039; for table &#039;sessions&#039;\nquery: UPDATE sessions SET uid = 0, cache = 0, hostname = &#039;54.242.249.240&#039;, session = &#039;messages|a:1:{s:5:\\&quot;error\\&quot;;a:3:{i:0;s:73:\\&quot;user warning: in /home/iclub/public_html/includes/cache.inc on line 109.\\&quot;;i:1;s:325:\\&quot;user warning: UPDATE command denied to user &amp;#039;iclub_lameei&amp;#039;@&amp;#039;localhost&amp;#039; for table &amp;#039;node_counter&amp;#039;\\n in /home/iclub/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 135